Voorwaarden


Vertrouwelijkheid


Kind Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.


Betalingsvoorwaarden


Voor de betaling ontvangt je na elke sessie een factuur via de mail. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplicht(en) zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf te voldoen naar de rekening van Kind Praktijk. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is Kind Praktijk genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen. Wanneer de herinneringsfactuur niet tijdig wordt voldaan zal verdere behandeling stop gezet worden, totdat de betalingsverplichtingen zijn voldaan. Echter wanneer betaling uit blijft zal een incassobureau worden ingeschakeld. 


Annulering


Ben je verhinderd? Dat kan gebeuren, meldt dit dan 24 uur voor de afspraak. Indien je de afspraak niet tijdig annuleert,  wordt het tarief in rekening gebracht.


Akkoord/bevestiging


Indien van toepassing, dienen beide ouders akkoord te gaan met de begeleiding. Beide ouders dienen de opdrachtbevestiging te ondertekenen. 

 

Kind Praktijk

De Ruyterstraat 5

6712 DR  EDE

06-21448232

info@kindpraktijk.nl

KvK 60108770

SKJ regnr.140002781

AGB code:94064441